ایران مقاله
مقالات مربوط به ups مقالات رشته های فنی مهندسی پزشکی و سلامت
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه مطالب مفید در زمینه UPS ، برق والکترونیک و ومقالات فنی مهندسی تشکیل شده است

مدیر وبلاگ : MORTEZA KAZEMI
صفحات جانبی
نویسندگان
سه شنبه 29 تیر 1395 :: نویسنده : MORTEZA KAZEMI

فاکتور برق (W/VA): برقی حقیقتی تقسیم با Apparent (یا کل برق). در سیستم‌هایUPS جدید با اصلاح فاکتور برق (PF). فاکتور برق ورودی UPS بیشتر از 95/0 است. فاکتور برق خروجی UPS 7/0 در بیشتر موارد می‌باشد. مقررات جدید به افزایش فاکتور برق ورودی سرورها بالاتر از 9/0 تاکید دارد. وات UPS و VA باید فراتر از درجات بار مربوطه باشد.

Power Failure (قطعی برق): هر گونه کاهش برق AC به زیر حداقل کمیت مدرج، معمولاً بیش از ms10 طول می‌کشد که موجب اتلاف سرویس به یک مشتری یا کارخانه می‌شود.

Power Interruption: ناپدیدی برق برای مدت کوتاه (ثانیه تا دقیقه).

Power Inverter: به Inverter رجوع کنید.


فاکتور برق (W/VA): برقی حقیقتی تقسیم با Apparent (یا کل برق). در سیستم‌هایUPS جدید با اصلاح فاکتور برق (PF). فاکتور برق ورودی UPS بیشتر از 95/0 است. فاکتور برق خروجی UPS 7/0 در بیشتر موارد می‌باشد. مقررات جدید به افزایش فاکتور برق ورودی سرورها بالاتر از 9/0 تاکید دارد. وات UPS و VA باید فراتر از درجات بار مربوطه باشد.

Power Failure (قطعی برق): هر گونه کاهش برق AC به زیر حداقل کمیت مدرج، معمولاً بیش از ms10 طول می‌کشد که موجب اتلاف سرویس به یک مشتری یا کارخانه می‌شود.

Power Interruption: ناپدیدی برق برای مدت کوتاه (ثانیه تا دقیقه).

Power Inverter: به Inverter رجوع کنید.

Power line Disturbannces: ده اغتشاش مکرر (IEC 62040-3):

 1. قطعی برق ، 2. نوسانات ولتاژ ، 3. ناپایداری‌های ولتاژ (ms16/4)، 4. ولتاژ کمتر (پیوسته)؛ 5. اور ولتاژ (پیوسته) 6. اثرات آذرخش، 7. افزایش‌های ولتاژ ، 8. نوسانات فرکانس (پراکنده) 9. قطعی‌های ولتاژ (دوره‌ای) 10. هارمونیک‌های ولتاژ (پیوسته).

منبع برق: منبع انرژی تغذیه‌کننده UPS. برق شرکت یا ژنراتور standby.

Primary power (شاه خط): منبع AC خارجی از شبکه برق. بطور کل، تک فاز V230، HZ50 یا HZ60 V120، ولتاژ دوگانه HZ60 V240/120، سه فاز HZ60 V208/120 و HZ50 V400/230.

PUF (متریک کارآیی مصرف برق (PUE)): رقمی که کارآیی مرکز دیتا را نشان می‌دهد. PUF با تقسیم کل برق مرکز دیتا در برق مصرفی توسط تجهیزات IT بدست می‌آید. تجهیزات IT مرتبط با این آیتم‌ها از قبیل سرورها، سیستم‌های ذخیره، تجهیزات شبکه‌سازی از قبیل سوئیچ‌های روترها می‌باشند. کل برق شامل تجهیزات اضافی از قبیل مشروط کردن برق، UPS، سرمایشی، تجهیزات توزیع، آذرخش و غیره.

PWM (مدولاسیون پهنای پالس): تکنیک مدولاسیون که در آن طول پالس‌ها بر اساس ویژگیهای تنظیم سیگنال متغیر است. تکنیک در سیستم‌های یو پی اس در مدارهای PFC، یکسوسازها و وارون‌سازها به کار می‌رود.

Rechageable battery: باطری که می‌تواند شارژ شود.

Rectifier: مدول UPS فانکشنال که ولتاژ ورودی شاه خط شرکت برق را به ولتاژ DC تبدیل می‌کند. در سیستم‌های off-line، یکسوساز برای شارژ باطری بکار برده می‌شود. در بیشتر سیستم‌های on-line یکسوساز اصلی برای شارژ باطری‌ها و تغذیه بار از طریق وارونساز بکار برده می‌شود.

Rectifier current limit: حفاظت یکسوساز که ماکزیمم جریان را محدود می‌کند که می‌تواند از یکسوساز بدست آید. تنظیم لیمیت جریان یکسوسازها، جریان DC بدست آمده توسط وارون‌ساز در فول بار مدرج و علاوه بر جریان مورد نیاز برای شارژ مجدد باطری‌ها را مدنظر قرار می‌دهد.

Rectifier walk in: افزایش تدریجی ولتاژ خروجی، با هدف محدود کردن جریانات هجومی، walk in time تا 5 ثانیه طول می‌کشد.

Redundancy: متد بر مبنای استفاده از یک یا چند مدول پشتیبانی اضافی که امکان عملکرد سیستم نرمال حتی در مورد خرابی‌های سیستم را فراهم می‌سازد. برای مثال، فزونی با تغذیه مصرف‌کننده KVA1 به وسیله دو سیستم‌های UPS مدرج KVA1 متصل بطور موازی بدست می‌آید، با این وجود خرابی یک دستگاه بر عملکرد بار تأثیر نمی‌گذارد.

Reliability: احتمالی که تجهیزات، در طول زمان مشخص رضایتبخش عمل می‌کند.

Remote control: تواند روشن یا خاموش کردن است، رفتارش را بررسی می‌کند و تنظیم آن را از محل دوردست تغییر می‌دهد.

Retransfer: انتقال مجدد اتوماتیک یا دستی بار از By pass به وارون‌ساز در یک سیستم آن‌لاین.

بطور کلی تنها وقتی هیچ شرط عیب وجود ندارد، به کار می‌افتد. ولتاژ خروجی وارون‌ساز با ولتاژ By pass هم‌فاز است و بار بین درجه اسمی آن است.

REPO (خاموشی ضروری از راه دور)، فانکشن EPO با سیگنال از راه دور فعال می‌شود. EPO باید با قطعی تمامی منابع انرژی به یو پی اس مرتبط باشد.

RMS (میانگین درجه دوم): کمیت RMS، همچنین کمیت موثر نامیده می‌شود که برابر میانگین ریشه دوم دامنه‌های درجه دوم تمامی هارمونیک‌ها در یک شکل موج تقسیم بر درجه دوم (414/1) 2 می‌باشد. کمیت RMS جریان برابر جریان مستقیم هم‌ارزی است که اتلاف برق مشابهی را در رزیستور مشخص تولید می‌کند. کمیت‌های RMS جریان یا ولتاژ با True RMS‌سنج اندازه‌گیری می‌شوند.

RS 232 به EIA 232 رجوع کنید. RS422 به EIA422 رجوع کنید.

RS485 به EIA 485 رجوع کنید.

Rotary UPS: سیستم پشتیبانی الکترومکانیکی با استفاده از انرژی عبوری ذخیره شده در یک چرخ لنگر بار پشتیبانی بعد از اینکه قطعی برق، تا زمانیکه ژنراتور محلی به کار افتد.

Run-time: به Autonomy time رجوع کنید.

SIDI (میانگین ضریب طول قطعی و وقفه سیستم): ضریب اطمینان‌پذیری شرکت برق که میانگین طول قطعی برق برای مشتریان مشترک در طول دوره زمانی ویژه را نشان می‌دهد. میانگین 2003 USA SAIDE، 09/65 دقیقه بود.

SAIFI (میانگین ضریب فرکانس قطعی‌های سیستم): ضریب اطمینان‌پذیری شرکت برق که به صورت میانگین دفعاتی که برق مشترک در طول یک دوره زمانی مشخص قطع می‌شود، تعریف می‌شود.

Scadability: توان افزایش توان خروجی یو پی اس در وسیله کاربر با مدول‌های اضافی یا سیستم‌های UPS همراستا با دستگاه‌های موجود.

SCR-Silicon controlled Rectifier: وسیله یکسوسازی که امکان جریان یک جهتی را وقتی پالس انگیخته برای درگاه به کار می‌رود را فراهم می‌سازد. SCRs به عنوان یک بخش سوئیچی دار UPS Static Transfer Switch، و گاهی اوقات به عنوان یک جزء یکسوساز در یکسوسازهای یو پی اس پرقدرت بکار برده می‌شوند.

Series Redundancy: آرایش دو سیستم با تنها یک جریان بار تأمین‌کننده از طریق سوئیچ انتقال آن، دومی، دستگاه پشتیبانی است که معمولاً در حالت Hot standby کار می‌کند. خروجی Backup (پشتیبانی) به ورودی تناوبی (Bypass) سوئیچ انتقال شاه خط وصل می‌شود. در صورت خرابی UPS شاه خط، سوئیچ انتقال آن، بار را بطور اتوماتیک به خروجی دستگاه Backup وصل می‌کند.

Slow start: به Rectifier Walk-In رجوع کنید.

Smart UPS: بطور کلی به معنای UPS نوع Line Interactive است.

SNMP (پروتکل مدیریت شبکه ساده): پروتکل اینترنت انتقال (TCP/IP) مورد استفاده برای مدیریت و کنترل دروازه IP و شبکه‌هایی که به آن وصل می‌شوند، می‌باشد.

Spike: به Surge رجوع کنید.

SSR (رله حالت یکپارچه): یک مدول الکترونیکی که یک رله را با یک کنتاکت Normally Open AC جایگزین می‌کند. SSR در سوئیچ‌های UPS Transfer در نتیجه روشن شدن سریع و عمر طولانی به کار برده می‌شود.

Stand-alone UPS: یک سیستم متصل بین یک شبکه شرکت و بار.

Stand-by UPS: لاین آف (off) یا سیستم Line Interactive که معمولاً بار را از شاه خط شرکت تأمین می‌کند.

Static Switch: سوئیچ انتقال که از نیمه‌رساناها به عنوان اجزای سوئیچ برق استفاده می‌کند.

Sub-harmonics: اشکال موجی میان هارمونیک با فرکانس‌های کمتر از فرکانس اصلی.

Surge (Spike): افزایش ولتاژ بالا

Surge Arrester: یک وسیله الکترونیکی کاربردی برای حفظ مدارهای برقی از افزایش و اورولتاژها. بازدارنده افزایش ولتاژ معمولاً بطور موازی به ورودی مدار حفاظت شده، وصل می‌شود. آن ماکزیمم ولتاژ را با جذب انرژی و برقی اضافی، محدود می‌سازد.

Surge energy rating: مقیاس ماکزیمم انرژی به ژول، یک surge anester می‌تواند بدون آسیب جذب کند.

Synchronization (Sync یا lock فاز): عملکردی که موجب می‌شود شکل موج ac با فرکانس مشابه و هم‌فاز با شکل موج دیگر شود. بطور کلی اشاره به همزمان‌سازی خروجی وارون‌ساز به شاخ خط شرکت به منظور ایجاد امکان انتقال هموار بار از شاه خط به وارون‌ساز و بالعکس دارد.

Swell: افزایش RMS در ولتاژ AC از نیم سیکل تا چند ثانیه طول می‌کشد.

Temperature compensation: به float voltage رجوع کنید.

THD (کل اعوجاج‌های هارمونیک): کمیت RMS تمامی هارمونیک‌ها در یک شکل موج تقسیم بر میزان RMS اصلی. THDV اشاره به شکل موج ولتاژ دارد. THDI اشاره به شکل موج جریان دارد.

TN system: به Earthed system رجوع کنید.

Topology: واژه‌ای که اشاره به نوع UPS دارد. بطور کلی توپولوژی، به صورت offline، Line Interactive یا on-line است.

Transfer Switch: مدول UPS فانکشنال که بار را از خروجی وارون‌ساز به Bypass و بالعکس انتقال می‌دهد. انتقال از وارون‌ساز در سیستم نوع On-line بطور اتوماتیک در مورد اورلود یا هر وقت ولتاژ خروجی از و نیرو از قبل تعیین شده، انحراف می‌یابد، انجام می‌گیرد. Automatic Transfer Switch بطور اتوماتیک به وارون‌ساز دوباره انتقال می‌دهد.

Transfer Time: بازه زمانی از حس پیش‌نیاز انتقال تا زمانی که بار به منبع متناوب انتقال می‌یابد.

Transient: سوئیچ یا اغتشاش دیگر شکل موج ولتاژ برق نرمال که کمتر از نیم سیکل طول می‌کشد. ناپایداری می‌تواند اورولتاژ یا کم‌ولتاژ باشد.

Trinergy UPS: توپولوژی یو پی اس شرکت Chloride که امکان کارکرد یو پی اس در سه توپولوژی متفاوت را میسر می‌سازد. علاوه بر حالت Conversion، On-line Double و standby Ecomode، UPS می‌تواند به یک حالت جدید کار کند که به وارون‌ساز عملکرد به عنوان یک فیلتر فعال که در سیستم‌های On-line UPS با کارآیی ٪98-99٪ مشخص شده را می‌دهد.

TT system: به Earthed system رجوع کنید.

U: یک دستگاه دیمانسیونی مورد استفاده برای ارزیابی ارتفاع تجهیزات یا قفسه‌ها. IU برابر 75/1 اینچ است.

UL: (مؤسسه آزمایشگاه متعهد): مسئول تست US و انتشار استاندارد.

UL 1778: استاندارد USA برای تجهیزات Uninterruptible power supply (منبع برق غیرقابل وقفه)

UL 60950: استاندارد USA مشابه IEC 60950. UL از UPS می‌خواهد که بر اساس UL 1778, UL 60950-1 عمل کند.

Unbalanced load: شرایطی که در آن حداقل دو فاز در خروجی UPS سه فاز، بارهای متفاوتی دارند.

Under voltage: ولتاژ زیر کمیت RMS مدرج بطور کلی برای دوره چند ثانیه.

یو پی اس (منبع برق غیرقابل وقفه): وسیله الکترونیکی که بین مشترکان برق شرکت وصل می‌شود و متشکل از فیلترها، یکسوساز، باطری، وارون‌ساز DC/AC، سوئیچ Transfer و مدارهای مرتبط می‌باشد. UPS، ولتاژ AC تثبیت شده غیرتوزیعی آشکار بین لیمیت‌های فرکانس و دامنه دقیق جهت حفاظت مشترک از هر اغتشاش برق شرکت و بی‌نظمی‌ها از جمله قطعی برای زمان محدود که با ظرفیت Battery Bank نشان داده می‌شود، را ایجاد می‌کند. واژه یو پی اس به سیستم‌های AC Static اشاره دارد، انواع دیگر شامل DC و Rotary UPS می‌باشد. UPS Baterry: یک باطری تغذیه‌کننده وارون‌ساز، در بیشتر موارد، آن یک باطری نوع VRLA می‌باشد.

UPS Classification code: استاندارد IEC 62040-3، عملکرد UPS را با کد 8 رقمی طبقه‌بندی می‌کند. سه رقم اول، وابستگی خروجی شاه خط ورودی در عملکرد نرمال را طبقه‌بندی می‌کند. دورهم‌بندی اشاره به شکل موج خروجی دارد. S ـ سینوسی برای بارهای خطی و غیرخطی، x-Non sinusoidal با بارهای غیرخطی، y-Non-sinusoidal، سه رقم آخر اشاره به عملکرد دینامیک خروجی دارد.

Frequency stability: انحراف از فرکانس خروجی از کمیت اسمی وقتی UPS، با برق شاه خط همزمان نمی‌شود. ثبات، ٪5/0-/+ با نوسانگر RC و ٪5/0-/+ با نوسانگر بلوری (کوارتز).

UPS TYPES: استاندارد IEC 62040-3 سه سیستم UPS استاندارد را تعریف می‌کند.

 1. A) Passive Standby (بطور کلی off-line نامیده می‌شود.)
 2. B) Active Standby (بطور کلی Line Interactive نامیده می‌شود.)
 3. C) UPS تبدیل دوگانه (on-line نامیده می‌شود.)

VA (ولت‌آمپر): برق آشکار که به عنوان برآیند ولتاژ RMS با جریان RMS تعریف می‌شود.

VFD Class UPS: سیستمی که ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی و فرکانس بستگی دارد. رده VFD، اشاره به سیستم‌های Passive Standby (off-line) دارد. آنها شامل اولین سه اغتشاش خط برق می‌باشند. خروجی از وارون‌ساز، غیرسینوسی است. 3 طبقه‌بندی دینامیک، در نتیجه قطعی برق در طول عمل سوئیچ انتقال می‌باشد.

VFI Class UPS: سیستمی که ولتاژ خروجی مستقل از فرکانس و ولتاژ ورودی می‌باشد. رده VFI اشاره به انواع Double Conversion On-line دارد. این سیستم‌ها، تمامی 10 اغتشاش خط برق را حل می‌کنند. خروجی برای بارهای خطی و غیرخطی با عملکرد دینامیک رده 1 سینوسی است.

VI Class UPS: سیستمی که ولتاژ خروجی وابسته به ولتاژ ورودی است اما به فرکانس ورودی بستگی دارد. رده VI اشاره به نوع line-Interactive دارد. این دستگاه‌ها می‌توانند پنج اغتشاش اول خط برق را رفع کنند.

Voltage Harmonic Distortions (THDV): به THD رجوع کنید.

VRLA Batteries (باطری‌های اسید سرب با تنظیم دریچه): باطری‌های مهر و موم شده با فشار درونی که موجب تولید هیدروژن و اکسیژن در طول شارژ برگشتی به آب می‌شود که موجب کاه میزان شگرفی از تصاعد گاز در طول دریچه‌ها و نیاز به پرسازی مجدد آب می‌شود. الکترولیت با استفاده از ساختار AEM یا Gel غیرمتحرک می‌شود. باطری‌های VRLA می‌تواند در محلهای خروجی نصب شوند، به عنوان غیرخطرناک و غیرقابل سرریز طبقه‌بندی می‌شود که بر اساس پیش‌نیازهای انتقال هوا (IATA) می‌باشند و به نگهداری نیاز ندارند.

Watts: Actual power برابر برآیند ولتاژ RMS هارمونیک اصلی ضربدر جریان RMS هارمونیک اصل، ضربدر کسینوس زاویه جابجایی فاز بین ولتاژ و جریان می‌باشد.اصطلاحات رایج یو پی اس


اصطلاحات رایج یو پی اس 2


اصطلاحات رایج یو پی اس 3


گرد آورنده: مرتضی کاظمی

مطالب مزتبط:


یو پی اس و تأمین برق بی وقفه

انواع UPS

رکتیفایر چیست

انواع توپولوژی یوپی اس
نوع مطلب : اصطلاحات رایج یو پی اس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
پیج رنک سایت mups.mihanblog.com/
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic