ایران مقاله
مقالات مربوط به ups مقالات رشته های فنی مهندسی پزشکی و سلامت
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه مطالب مفید در زمینه UPS ، برق والکترونیک و ومقالات فنی مهندسی تشکیل شده است

مدیر وبلاگ : MORTEZA KAZEMI
صفحات جانبی
نویسندگان
سه شنبه 29 تیر 1395 :: نویسنده : MORTEZA KAZEMI

اصطلاحات رایج یو پی اس

Ampere-Hour (AH): رقمی که ظرفیت باتری یو پی اس را نشان می‌دهد بویژه تعریف شده برای 5، 10 یا 20 ساعت زمان و شارژ. رقم AH باید تقسیم بر زمان و شارژ برای رسیدن به ماکزیمم جریان دشار شود. ظرفیت ممکن است تنها AH 5/3 به مدت 15 دقیقه یا AH 5/2 به مدت 5 دقیقه تأمین کند. ظرفیت باتری نیز به دما، مقدار دو عمق سیکل‌های و شارژ و نگهداری آن بستگی دارد.

ASAI (حدواسط ضریب دسترسی سرویس): ضریب میانگین اطمینان‌پذیری شرکت برق که نسبت کل دقیقه‌ مشتری سرویس در اختیار مشتری مورد نیاز در یک دوره‌ زمانی را نشان می‌دهد.

میانگینUSA 2003 9996/0= ASAI

ATS (سویچ ترانسفر اتوماتیک): به Transfor switch رجوع کنید.

اصطلاحات رایج یو پی اس

Ampere-Hour (AH): رقمی که ظرفیت باتری یو پی اس را نشان می‌دهد بویژه تعریف شده برای 5، 10 یا 20 ساعت زمان و شارژ. رقم AH باید تقسیم بر زمان و شارژ برای رسیدن به ماکزیمم جریان دشار شود. ظرفیت ممکن است تنها AH 5/3 به مدت 15 دقیقه یا AH 5/2 به مدت 5 دقیقه تأمین کند. ظرفیت باتری نیز به دما، مقدار دو عمق سیکل‌های و شارژ و نگهداری آن بستگی دارد.

ASAI (حدواسط ضریب دسترسی سرویس): ضریب میانگین اطمینان‌پذیری شرکت برق که نسبت کل دقیقه‌ مشتری سرویس در اختیار مشتری مورد نیاز در یک دوره‌ زمانی را نشان می‌دهد.

میانگینUSA 2003 9996/0= ASAI

ATS (سویچ ترانسفر اتوماتیک): به Transfor switch رجوع کنید.

Audible Alarm: یک سیگنال شنودنی واضح طی قطعی برق شاه‌خط یا از کار افتادگی یو پی اس یا اخطار سیگنال‌های آهنگ متناوب ممکن است اعلان‌های مختلفی را نشان دهد. یک دکمه خاموش آلارم، از کارانداختن سیگنال شنودنی را مسیر می‌سازد.

Avdible noise: نویز ساطع توسط یو پی اس که توسط دستگاه‌های dBA در فاصله 1 یا 5/1 متری از UPS ارزیابی می‌شود. بیشتر سیستم‌های یو پی اس کمتر از dBA55 می‌باشند که نسبتاً بیصدا است. سیستم‌های پرقدرت (بالای KVA 60) ممکن است رقم نویز حدود dBA 65 را نشان دهند که میزان محیط پرترافیک مسیر اصلی است.

Auto Dinl: مشخصه‌ای که به یو پی اس امکان می‌دهد تا بطور خودکار، آلارم و وضعیت را از طریق مودم به یک محل دور دست گزارش دهد.

Automatic Battery test: یک تست پیشگیرانه و آلارم با هدف مشخص کردن باطری‌های ضعیف یا آسیب‌دیده تست در بازه‌های قابل گزینش توسط کاربر صورت می‌گیرد.

Automatic Retransfet: انتقال اتوماتیک از Bypass به Inverter در یک سیستم آنلاین، برای شرایط به Retransfer مراجعه کنید.

زمان پشتیبانی باتری زمانی که UPS بار از باتری‌ها را برق‌دار می‌کند. زمان استقلال تحت‌تأثیر درصد وات‌های بار واقعی مرتبط با درجه‌بندی وات اسمی UPS می‌باشد. بنابراین UPS KW1 که 5 دقیقه را وقتی کاملاً ارزیابی شد، تأمین می‌کند، بطور کل بیش از 15 دقیقه با بار w500 تولید می‌کند.

Auto-Start: به Avtomatic Restait رجوع کنید.

Availablity: درجه‌ای که برای آن سیستم یا جزء گزینشی است و در صورت نیاز قابل دسترسی است. دسترسی = MTBF / (MTBF+MTTR) Example *100: برای MTTR، H24 و رقم MTBF، H100000 دسترسی، 976/99٪ است. این بدان معناست که یو پی اس، در طول H9/8757 هر ساله گزینش است و در طول کل زمان 1/2 ساعت هر سال، خاموش است.

AVR (تنظیم کنند ولتاژ اتوماتیک): مدار الکترونیکی که ولتاژ خروجی را به منظور حفظ آن لیمیت‌های باند مجاز تنظیم می‌کند.

حفظ بک فید: حفاظت با هدف جلوگیری از بک فید برق به شبکه‌ برق به شبکه برق از طریق Bypass از خروجی به منظور پیشگیری از احتمال ریسک‌های ولتاژ خطرناک در بورد توزیع، وقتی خط شاه خط شرکت قطع می‌شود. استاندارد UL، این حفاظت را ضروری می‌داند حتی اگر دو جزء سویچ ترانسفر (انتقال) همزمان از کار افتند.

زمان پشتیبانی: به Autonomy time رجوع کنید.

Balancad load: بارگیری برابر در هر فاز در خروجی یو پی اس  سه فاز.

Battery charger: مدول UPS فانکشنال که ولتاژ AC شاه خط شرکت را به ولتاژ DC برای باطری‌های شارژی تبدیل می‌کند تا باری که در طول قطعی شاه‌خط رفته را بازیابی کند.

بطور کلی، یکسوساز سیستم، فانکشن شارژ کردن را انجام می‌دهد.

مدارشکن باطری: یک مدارشکن متصل به باطری است که امکان جداسازی دستی باطری برای نگهداری و حفظ batteryCircvit breaker باطری در مورد مدار کوتاه فشار قوی DC را فراهم می‌سازد.

Battery current limit: فانکشنی که جریان شارژ باطری را محدود می‌کند. باطری‌های VRLA در حالت شارژ شناور، بطور کل به محدود کردن جریان نیازی ندارند. این فانکشن همیشه موجود نیست.

Battery end voltage: کمترین ولتاژ باطری برای کارکرد سیستم. بطور کل UPS وقتی ولتاژ باطری به نقطه مشخص ولتاژ نهایی افت می‌کند خاموش می‌شود. سیستم‌های ویژه، این نقطه را بطور اتوماتیک بر اساس جریان دشارژ حقیقی تنظیم می‌کنند. درجه‌بندی ولتاژ نهایی V/cell75/1 یا V5/10 برای باطری v12 است.

Battery-less Ups: سیستم پشتیبانی الکترومکانیکی با استفاده از انرژی عبوری ذخیره شده در چرخ لنگر برای پشتیبانی بار بعد از قطعی برق تا زمانی که ژنراتور محلی به کار افتد. به Electro-mechanical UPS (فلای ویل) رجوع کنید.

Black start (Cold Start): توان روشن کردن UPS از باطری‌ها بدون شاه خط.

Blade UPS: منبع برق غیرقابل وقفه با هدف تغذیه Blade Computers با هدف کاربرد در مراکز دیتا. آن توپولوژی ترکیبی دارد و از شاه‌خط شرطی کار می‌کند که کارآیی بیشتر را در مقایسه با سیستم‌‌های تبدیل دوگانه دارند.

(British Standard Institute) BSI(موسسه استاندارد بریتانیا): BSI یک مجموعه استانداردهای ملی UK است. آن استانداردهایی ارائه کرده و برای پاسخ به نیازهای تجاری و جامعه استانداردسازی می‌کند.

Boost Charging: متد شارژ مورد استفاده برای بازیابی باطری‌ها به ظرفیت کامل‌شان بعد از دشارژ عمیق با بعد از طول ذخیره درازمدت. Boost charging با کاربرد ولتاژ نسبتاً بالا برای زمان محدودی انجام می‌گیرد.

By-Pass: مدول UPS فانکشنال که بار UPS آن‌لاین را مستقیماً به شاه خط در مورد اضافه بار یا از کارافتادگی یو پی اس  وصل می‌کند.

CAIDI: Consumer Average Interruption Duration Index. یک ضریب اطمینان‌پذیری کاربردی توسط شرکت‌های برق برای ارزیابی ساعتی، میانگین قطعی برق تجربه شده توسط یک مشترک می‌باشد. آن میانگین زمانی که شرکت صرف وصل کردن سرویس می‌کند را ارائه می‌کند. CAIDI میانگین 2003 USA 66 دقیقه در هر قطعی بود.

CBEMA Curve: ITI Curve رجوع کنید.

CE Marking: بیانیه تولیدکنندگان که محصول بر اساس پیش‌نیازهای لازم دستورالعمل‌های محیطی، ایمنی و سلامتی اروپاست.

Cenelec: کمیته اروپایی استانداردسازی الکتروتکنیکی.

Charger: به Battery Charger رجوع کنید.

Charger Control: کنترل ولتاژ یا جریان خروجی شارژ ـ پارامترهای کنترل شده اصلی: جبران دمای ولتاژ شناور، ترانسفر و انتقال از حالت بار boost (افزایشی) به ولتاژ شناور، لیمیت جریان باطری، لیمیت جریان ورودی.

Cold Standby operation: عملکرد حالت بلااستفاده یا راکد یو پی اس با هدف کاهش مصرف برق. یو پی اس، در مورد قطعی برق باطری یو پی اس دریافت دستور خارجی شروع به کار می‌کند و از بار بعد از بازه روشن، پشتیبانی می‌کند.

Cold start: به Black start رجوع کنید.

Cos Phi: کسینوس زاویه بین ولتاژ و اشکال موجی جریان با فرکانس منبع اصلی.

Crest factor: نسبت بین پیک و کمیت‌های RMS شکل موجی جریان دوره‌ای، crest factor شکل موج جریان سینوسی، 4142/1 است.

Current Harmonic Distortions (THDI): به THD رجوع کنید.

Current shaaring: فانکشن یا مدار برقی که موجب اشتراک جریان برابر بین سیستم‌های UPS با اتصال موازی است.

DCE: متریک کارآیی بدست آمده با تقسیم برق تجهیزات Total IT بر کل برق مرکز دیتا. برای اطلاعات بیشتر به PUE، معکوس DCE رجوع کنید.

DC UPS: وسیله الکترونیکی متصل بین برق شرکت و مصرف‌کنندگان برق متشکل از منبع برق DC (یکسوساز) و باطری.

DC UPS درصدد ارائه ولتاژ DC شرطی بدون قطعی بین لیمیت‌های قانونی در برابر اغتشاش‌های برق شرکت از جمله قطعی‌ها می‌باشد.

Delta Conversion USP: USP نوع پیوندی ارائه شده توسط شرکت APC. آن از یک مبدل AC/DC بین ورودی AC و مسیر باطری DC استفاده می‌کند. مبدل می‌تواند انرژی را از شاه‌خط به منظور تثبیت ولتاژ خروجی و فاکتور برق ورودی صحیح افزوده یا کم کند. یک مبدل خروجی بین یو پی اس و باطری یو پی اس وصل می‌شود. آن به عنوان یکسوساز ac/dc برای شارژ باطری‌ها و به صورت یک مبدل dc/ac طی قطعی شاه‌خط عمل می‌کند.

Display: نمایشگر LCD یا Led که جلوی UPS قرار گرفته و اطلاعاتی درباره وضعیت یو پی اس از حمله ولتاژها، فرکانس جریانات ارائه می‌کند. نمایشگر در سیستم‌های ویژه برای تنظیمات سیستم برنامه به کار برده می‌شود.

Dip: به Sag رجوع کنید.

Double Conversion: توپولوژی UPS آن‌لاین. ولتاژ شاه‌خط AC به DC توسط ابزار ac به DC Rectifier تبدیل می‌شود. ولتاژ DC سپس به AC شرطی بوسیله Inverter (وارون‌ساز) تبدیل می‌شود.

Dry contacts: اتصال‌های رله ایزوله شده که برا آلارم یا سیگنال‌رسانی وضعیت به کار برده می‌شود.

Dual Source UPS: همچنین ورودی Dual نامیده می‌شود. یو پی اس با ورودی Bypass مجزا که فزونی ورودی AC را با تغذیه و یکسوساز و bypass از منابع مختلف را فراهم می‌سازد. خروجی یو پی اس بطور اتوماتیک با منبع ورودی by pass هماهنگ می‌شود.

Dynamic Regulation: انحراف ولتاژ خروجی سیستم ناشی از اتصال یا انفصال بار مدرج. بطور کلی کمیت‌های مختلف اشاره به بارهای نوع خطی و غیرخطی دارند.

Earth fault: نشتی یا مدار کوتاه به زمین از باطری جدا شده، خطوط برق ورودی و خروجی جدا شده از جمله Noutral. برخی از استانداردها به فعالسازی آلارم خطای متصل به زمین نیاز دارند اگر جریان معیوب متصل به زمین فراتر از کمیت مدرج باشد.

Earthing system: سیستمی برای وصل به زمین اجزای رسانا و بدون بار. سیستم Nautral Isolated: IT از زمین، اجزای در معرض، که بطور مجزا به زمین وصل می‌شوند. سیستم TN اجزای رسانا در معرض متصل به Neutral وصل به زمین است. سیستم TT اجزای رسانا در معرض و Neutral بطور مستقیم به زمین وصل می‌شوند.

حالت Eco حالت مقرون به صرفه‌ای از عملیات که به سیستم‌های UPS آن‌لاین ویژه امکان کارکرد در یک حالت off-line از شرکت را می‌دهند در حالیکه وارون‌سازی که در عملیات استندباری محرک است (فوری) می‌تواند بار را طی عیب شاه خط بپذیرد.

کمیت موثر: کمیت یا جریان موثر به RMS رجوع کنید.

کارآیی: کارآیی به صورت وات خروجی AC تقسیم بر وات ورودی AC تعریف می‌شود. کل کارآیی بار standby یا Line Interactive UPS بین 95٪ تا 98٪ می‌باشد و بین 90٪ تا 95٪ برای سیستم تبدیل Online Dual می‌باشد. کارآیی بار کامل به صورت نسبت بین وات خروجی UPS مذکور تقسیم بر برق ورودی به وات تعریف می‌شود. برای کارآیی AC به DC بهInverter Efficiency رجوع کنید.

EIA (انجمن صنعتی الکترونیک): انجمن با اعضای استرالیایی برای کمک به توسعه صنعت الکترونیک ملی

EIA 232: RS232 سابق، اینک EIA 232 یک استاندارد ارتباطی برای انتقال سیگنال سریال بین کامپیوتر ابزار پیرامون. ماکزیمم فاصله حدود 50 فوت است. بطور کلی ارتباط بین UPS به کامپیوتر بوسیله رابط 9 یا 25 Pin D-Type بطور مستقیم یا از طریق مودم یا خط تلفن صورت می‌گیرد.

EIA 422: RS422 سابق، اینک EIA 422 یک استاندارد ارتباطی برای انتقال سیگنال سریال بین کامپیوترها و ابزار پیرامون است. ماکزیمم فاصله 4000 فوت است. یک درایور می‌تواند به بیش از 10 رسیور وصل شود.

EIA 485: RS485 سابق، اینک EIA 485 یک استاندارد ارتباط دو سیم برای انتقال چند نقطه‌ای سیگنال سریال است. ماکزیمم فاصله 4000 فوت (m1200) است. استاندارد تا 32 درایور و 32 رسیور در یک مسیر (buss) را مشخص می‌کند.

Electromechanical UPS: یک منبع برقی غیرقابل وقفه الکترومکانیکی که متشکل از سخت‌افزار اضافی و موتور ـ ژنراتور است که انرژی کوتاه‌مدت را با بکارگیری انرژی جنبشی ذخیره شده در یک چرخ لنگر را تأمین می‌کند. آن معمولاً در تجهیزات پرقدرت با تأمین انرژی عبوری از قطعی برق اولیه تا به کار افتادن ژنراتور بک‌آپ (پشتیبان) بکار برده می‌شود. آن کارآیی بیشتر بواسطه حالت standby و اطمینان‌پذیری بالا بواسطه نبود باطری را ایجاد می‌کند.

EMC: توان عملکرد تجهیزات برای انجام فانکشن خود بدون ایجاد تجزیه و غیرقابل قبول بواسطه Electromagnetic Interference به یا از تجهیزات دیگر در همان محیط.

EMI: اغتشاش الکترومغناطیسی تولید شده عمدتاً با تبدیل مدارها و ابزار که لیمیت‌های عملکرد تجهیزات برقی را مختل، مسدود یا کاهش می‌کند.

ENV 50091: استاندارد اروپایی مشابه IEC 62040 منتشره توسط Cenelec به IEC 62040 رجوع کنید.

Energy Star Label: لیبل‌های Energy Star بر روی ابزار و وسایل خانگی دیده می‌شود که مقیاسهای کارآیی انرژی منتشره از سوی دپارتمان U.S انرژی و سازمان حفاظت محیط‌زیست U.S را رعایت کرده‌اند. برنامه برچسب Energy star شامل بیشتر وسایل برقی خانگی بجز فرها و انواع اجاق‌هاست. می‌توان تخفیف‌هایی برای خرید وسایل جدید Energy star را دریافت کند وقتی وسایل قدیمی خود را تعویض می‌کنید.

EPO (برق ضروری خاموش). مدول فانکشنال در یو پی اس که امکان خاموشی دستی یو پی اس در شرایط ضروری را می‌دهد شبیه خطرات ایمنی یا آتش‌سوزی در حالیکه تمامی ولتاژهای خروجی را از کار می‌اندازد.

باطری خارجی: یک باطری قرار گرفته خارج از محفظه برقی. در موارد خاص، باطری خارجی علاوه بر باطری داخلی برای افزایش زمان Backup وصل می‌شود.

Fault clearing: توان جداسازی شاخه بار مدار کوتاه با خطای مدارشکن یا فیوز آن.

Ferrorsonant UPS: یک UPSstem که تثبیت ولتاژ خروجی را بوسیله ترانسفورماتور خروجی ویژه، با کاربرد ولتاژ ثابت ویژه هسته آهن اشباع شده ترانسفورماتورها انجام می‌دهد. برای بکارگیری جریان گرفته شده از وارون‌ساز با ترانسفورماتور مغناطیسی، یک خازن برای تشکیل فیلتر LC رزونانس موازی که به فرکانس UPS تنظیم شده، افزوده می‌شود.

FET (ترانزیستور اثر میدانی): یک ترانزیستوری که در آن جریان بین پایانه‌های برق از طریق پایانه کین به وسیله میدان الکتریکی با کشیدن برق درایو (محرک) بسیار پایین کنترل می‌شود. آن به عنوان بخش سوئیچ فرکانس در وارون‌سازهای UPS کم‌قدرت به کار برده می‌شود.

Float chargins: متد شارژ ولتاژ ثابت به Float Voltage رجوع کنید.

Float Currente: جریان بدست آمده توسط باطری باردار در حالت شارژ شناور.

Folat voltage: ولتاژ DC کاربردی برای باطری توسط شارژ در حالت شارژ ولتاژ ثابت. کمیت ولتاژ شناور در 25 درجه سلسیوس، V/cell3/2 برای باطری Lead-Acid و V/cell42/1 برای باطری نیکل ـ کادمیم. برای بسط طول عمر باطری، ولتاژ شناور باید با دما بر اساس پیشنهاد تولیدکنندگان باطری تنظیم شود.

Flooded batteries: باطری‌های الکترولیت مرطوب با بررسی و افزون آب از طریق کلاهک‌های سوراخ‌دار باید بطور دوره‌ای از این باطری‌ها محافظت کرد. این باطری‌ها، اطمینان‌پذیری 20 تا 30 سال کارکرد را دارند.

آنها به فضای کف بیشتر، سیستم‌های تهویه نیاز دارند که محل اختصاص یافته به محفظه باطری را محدود می‌سازد.

Flywheel UPS: سیستم بک‌آپ و پشتیبانی الکترومکانیکی که از انرژی عبوری ذخیره شده در چرخ لنگر برای پشتیبانی بار بعد از قطعی برق ذخیره شده است تا زمانی که ژنراتور محلی به کار افتد به UPS الکترومکانیکی رجوع کنید.

Grounding: وصل‌کننده شاسی یو پی اس به زمین حفاظتی خارجی.

Harmonics: بخش سینوسی موج دوره‌ای که دارای فرکانسی است که مضرب انتگرال فرکانس منبع اصلی است.اصطلاحات رایج یو پی اس


اصطلاحات رایج یو پی اس 2


اصطلاحات رایج یو پی اس 3
نوع مطلب : اصطلاحات رایج یو پی اس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پیج رنک سایت mups.mihanblog.com/
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات