ایران مقاله
مقالات مربوط به ups مقالات رشته های فنی مهندسی پزشکی و سلامت
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه مطالب مفید در زمینه UPS ، برق والکترونیک و ومقالات فنی مهندسی تشکیل شده است

مدیر وبلاگ : MORTEZA KAZEMI
صفحات جانبی
نویسندگان
پنجشنبه 4 شهریور 1395 :: نویسنده : MORTEZA KAZEMI

بررسی نوسانات ولتاژدر شبکه های برق

بحث نوسانات ولتاژو تاثییرات موقتی آن روی سیستم برق شاید در ابتدا به علت موقتی بودن این اثرات از اهمیت زیادی برخوردار نباشد ولی با دقت در این موضوع كه این نوسانات با عبور از روی شبكه برق و گذر كردن از روی تجهیزات و وسایل حساس برقی و با توجه به دامنه بالای این اثر می تواند صدمات جبران ناپذیری به تجهیزات وارد كرده و باعث می گردد اهمیت این موضوع دو صد چندان گردد و حتی می تواند باعث ناپایداری خط عبوری انرژی گشته و صدمات جبران ناپذیری ایجاد كند . بنابراین بحث در مورد عوامل ایجاد كننده و تاثیر گذار بر این موضوع ایجاد راهكاری مناسب برای كم كردن اثرات نامطلوب این موضوع و حدالامكان حذف كردن آن می تواند كمك قابل توجهی به صنعت انتقال و توزیع برق داشته باشد و كمك شایانی به پایداری هر چه بیشتر سیستم انتقال نماید.

اما اكنون باید ببینیم چه عواملی ایجاد كننده ی این اثر نامطلوب می تواند باشد اگر از خود بارهای الكتریكی بحث را شروع كنیم می بینیم كه بارها نیز می تواند به عنوان یك عامل تاثیر گذار در این موضوع باشند بارهایی نظیر كوره های الكتریكی موتورهای الكتریكی و دستگاههای جوش سهم به سزاییدر این مطلب دارند و پدیده هایی نظیر flicker ولتاژ نیز مسئله با اهمیتی است كه در جای خود به بررسی آنها می پردازیم . در ابتدای تبدیل شدن اختراع برق بعنوان یك صنعت همه گیر از آن بیشتر برای مصارف خانگی استفاده می گردد كه این مسائل از اهمیت چندان زیادی برخوردار نبود لیكن با استفاده روز از فزون این پدیده جدید انرژی در صنعت این مسائل اهمیت خود را بخوبی نشان داد . البته باید توجه داشت این موضوع با افت ولتاژ دائمی در طول یك خط انتقال برق كاملا متفاوت می باشد .


1- نوسانات ناشی از راه اندازی تجهیزات خاص در كارخانجات كه در هنگام شروع كار احتیاج به مصرف بالایی دارند .

2- یكی دیگر از مسائل با اهمیت كه باعث بوجود آمدن بحث پیچیده و با اهمیت حفاظت در شبك های مختلف می گردد بحث تغییرات ولتاژ ناشی از خطاهای گذرا در شبكه .
 

 

فصل 1-           نوسانات ولتاژوتاثیرات موقتی   
1-1-            مقدمه   
1-2-            نوسانات ولتاژناشی از بارهای مختلف    
1-3-            روشهای جبران وتصحیح فلیكر   
1-4-            اضافه ولتاژهای ناشی ازكلیدزنی    
1-5-            اضافه ولتاژ   
1-5-1-               مكانیزم انتقال الكترواستاتیكی موج ضربه   
1-5-2-               مکانیزم الکترومغناطیسی انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانویه  
فصل 2-           وسایل حفاظتی برای انواع سیستمهای برق   20
2-1-            چکیده فصل   
2-2-  هدف فصل   
2-3-    فیوز    
2-3-1-  فیوزهای قدرت   
2-3-2- MOTOR CONTROLLER     
2-3-3-               محدوده جریان فیوزها  
2-3-4-  Seleetive  coordination    
2-3-5-  Seleetive coordination fuses   
2-3-6-               دستگاه مکمل اضافه جریان   
2-4-            انواع فیوزها  
2-4-1-               کلیدحفاظت از جان یا کلید (f1)  
2-4-2-               کلیدهای قطع کننده محافظ موتور  30
2-4-3-               کلیدهای قطع کننده محافظ موتورنوعPKZM0  31
2-4-4-               قطع کننده های حفاظت–ترانسفورمرمحدودکننده  
2-4-5-               کلیدهایCL- PKZ0   
2-4-6-               کلیدهای قطع کننده (کلیدهایاصلی ) 33
2-5-            دستگاه رهاکننده شائت (F3) A (SHUNT RELEASE )  
2-6-            دستگاه ولتاژ پایین با همراه تاخیرزمانیuv(f4)off  
2-7-            تاثیرعوامل مخرب برعملکرد فیوزها  
2-8-            پدیده برش جریان درکلیدهای نوع هوای فشرده  
2-9-            استفاده از تجهیزات قطع و وصل جریانهای بار در مدارهای خاص      
2-10-          هماهنگی فیوزهای قدرت و رله اضافه جریان   
2-11-          هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد زمان ثابت (DTOC)  
2-12-          هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد معكوس (IDMT)  
2-13-          هماهنگی فیوز با واحد لحظهای رله های جریان زیاد  
2-14-          هماهنگی با ریكلوزرها  
2-15-          جمع بندی   
فصل 3-           خطوط انتقال با ماكزیمم بار   
3-1-            مقدمه   
3-2-            ایمنی و انتخابی بودن و عملكرد سریع   
3-3-            خطاهای اتصال كوتاه  
3-4-            انواع رله های حفاظتی    
3-4-1-               رله های اضافه جریان   
3-4-2-               حفاظت دیستانس     
فصل4-            بررسی خطرات الكتریكی    
4-1-            چكیده  
4-2-            مقدمه   
4-3-            آشنایی با جریانهای خطا  
4-4-            ولتاژ القایی    
4-5-            القاء خازنی    
4-6-            فلوی مغناطیسی القایی    
4-7-            ولتاژهای القایی ناشی از رعدوبرق    
4-8-            روشهای ایجاد سیستم زمین حفاظتی    
4-9-            سیستم زمین حفاظتی تکفاز یا سه فاز   
4-9-1-               اتصالات و بانداژها  
4-10-          نتیجه   

 
 فصل 5-           حفاظت بهینه هوشمنداضافه جریان درسیستمهای قدرت   
5-1-            مقدمه   
5-2-            سیستمهای خیره در حفاظت شبکه های قدرت   
5-3-            معادلات هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد   
5-3-1-               روش پیشنهادی   
5-4-            اجزای سیستم خیره  
5-4-1-               پایگاه اطلاعات   
5-4-2-               قوانین خبره مرتبط با نوع رله   
5-5-            نتایج   
فصل6-            بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبکه های توزیع   
6-1-            مقدمه   
6-2-            عوامل موثر در ایجاد عیوب گذار   
6-3-            بررسی فنی عملكرد رله اتصال مجدد   
6-4-            دوره زمانی استفاده از رله اتصال مجدد   
6-5-            انتخاب كلیدها جهت استفاده از رله   
6-6-            بررسی اقتصادی استفاده ازرله اتصال مجدد   
6-7-            نتیجه   
 
فصل7-            بررسی قطع شدگی فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها  
7-1-            مقدمه   
7-2-            قطعی فاز در موتورهای اندوکسیونی    
7-2-1-               بررسی حالت تکفازه شدن موتورهادر وضعیتهای مختلف    
7-3-            مقایسه قطع شدن فاز در موتورهای با رتور سیم پیچی شده و قفسها 101
7-4-            روشهای مختلف حفاظت    
7-4-1-               رله تعادل فازها Phase blanc relay   
7-4-2-               رله مولفه منفی جریان زیاد لحظهایinstantaonus neqative sequencc over current  
7-4-3-               رله جریان زیادovcr current relay with the delay  102
7-4-4-               رله حرارتیthermal relay   
7-4-5-               رله ولتاژ فازهای معکوسReverse phase vol taqe relay  103
7-4-6-               رله قطعی فازphase failure relay   
7-4-7-  نتیجه   
فصل 8-           ارزیابی حفاظت خازنهای قدرت و بررسی علل انفجار بانکهای خازنی   106
8-1-            مقدمه   
8-2-            تحول در ساختار خازنها  
8-2-1-               طریقه و عوامل موثر در از کار انداخن سیستمهای عایق    
8-2-2-               طریقه به کار افتادن عایقPAPER – FILM    
8-3-            طریقه از کارافتادن خازن   
8-4-            نتیجه   
فصل9-            محاسبات هماهنگی رله ها  
9-1-            خلاصه فصل   
9-2-            مقدمه   
9-3-            طرح مسئله   
9-4-            راه حل پیشنهادی   
9-5-            روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی    
9-6-            مزایا و معایب روش پیشنهادی   
9-7-            نتیجه گیری   
فصل 10-          روش صحیح تنظیم رله های جریانی در شبكه توزیع   
10-1-          مقدمه   
10-2-          راه حل پیشنهادی   
10-3-          روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی    
10-4-          مزایا و معایب روش پیشنهادی   
10-5-          نتیجه گیری   
فصل 11-          هماهنگی رله های جریان زیاد باروشهای بهینه سازی.  
11-1-          مقدمه   
11-2-          الگوریتم ژنتیك    
11-3-          تابع هدف    
11-4-          هماهنگی رله های جریان زیاد با استفاده ازSWARM   
11-5-          یك طرح تطبیقی حفاظتی برای حفاظت بهینه رله های جریان   
11-6-          هماهنگ سازی بهینه رله های جریان   
11-7-          هماهنگی رله های جریان زیاد با روش برنامه ریزی تكمیلی    
11-8-          خلاصه   
11-9-          مشخصات رله اضافه جریان   
11-10-          گسسته یا پیوسته بودنTSM    
11-11-          اطلاعات الگوریتم ژنتیک:  
11-12-          بررسی نتایج   
منابع و مراجع

 
 
 

حجم: 3.48 MB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 119

نوع فایل:pdf
مطالب مرتبط

نوع مطلب : پروژه کارشناسی برق و الکترونیک، 
برچسب ها : بررسی نوسانات ولتاژ،
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پیج رنک سایت mups.mihanblog.com/
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات