ایران مقاله
مقالات مربوط به ups مقالات رشته های فنی مهندسی پزشکی و سلامت
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه مطالب مفید در زمینه UPS ، برق والکترونیک و ومقالات فنی مهندسی تشکیل شده است

مدیر وبلاگ : MORTEZA KAZEMI
صفحات جانبی
نویسندگان

3-2- املا

درستی نوشتار بر پایة املای زبان پارسی ضروری است. در این بخش برخی از موارد اشتباه متداول را یادآوری می‌كنیم. می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر را با مراجعه به كتاب­های نوشته شده در این زمینه پیدا كنید.

در افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود كه «می» از جزء بعدی فعل جدا نماند. برای این منظور از «فاصله متصل» استفاده كنید. برای نوشتن فاصله متصل از «كلید Ctrl» به همراه «كلید -» استفاده كنید. همچنین دقت كنید كه جزء «می» و جزء بعدی فعل را بصورت یكپارچه ننویسید. بنابراین «می شود» و «میشود» اشتباه، و درست آن «می­شود» است.

در مورد «ها»ی جمع نیز دقت كنید كه از كلمه جمع بسته شده جدا نوشته شود؛ مگر در كلمات تك هجایی مثل «آنها». برای جدانویسی نیز از فاصله متصل استفاده كنید. مثلاٌ «پردازنده ها» را بصورت «پردازنده‌­ها» بنویسید.

جمع بستن كلمات پارسی یا لاتین با قواعد زبان عربی اشتباه است. بنابراین «پیشنهادات» و «اساتید» اشتباه و درست آنها «پیشنهادها» و «استادان» است.

بهتر است همواره حرف اضافه «به» از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود، مگر آن که این حرف جزء یک فعل یا صفت یا قید باشد؛ مانند: «بکار بستن»، «بجا» و «بندرت».

در مورد کلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد که پرداختن به آنها دراین مقاله نمی­گنجد، اما برای نمونه به املای کلمات «مسأله»، «منشأ»، «رئیس»، و «مسؤول» دقت كنید. همچنین، همزه در انتهای کلماتی که به الف ختم می­شوند، نوشته نمی­شود و درصورت اضافه شدن به کلمه بعدی، از «ی» استفاده می­شود: «اجرا شده»، و «اجرای برنامه».


4- شكل‌ها و جدول­ها

شكل‌ها و جدول­ها باید دارای عنوان باشند. عنوان شكل‌ها در زیر شكل و عنوان جدول­ها در بالای جدول قرار می‌گیرند. در صورتی كه از شكل‌ها یا جدول­های سایر منابع استفاده می‌كنید، باید حتماً شماره آن مرجع را در عنوان شكل یا جدول ذكر كنید.

برای نوشتن عنوان شكل یا جدول از سبك Figure Caption استفاده كنید. برای نوشتن متن داخل شكل‌ها و یا جدول­ها نیز از سبك Figure Text استفاده كنید. هر شكل یا جدول باید دارای یك شماره باشد كه برای هر كدام از 1 شروع می‌شود. شماره شكل یا جدول را در داخل یك جفت هلالین بنویسید. در هنگام ارجاع به شكل یا جدول از شماره آن استفاده كنید و از بكار بردن عباراتی همچون «شكل زیر» پرهیز كنید. تمام جدول­ها و شكل‌ها باید در متن مورد ارجاع قرار گیرند. یك جدول یا شكل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.

شكل­ها و جدول­ها باید در وسط ستون‌ها قرار گیرند. بهتر است شكل‌ها در یك خط جداگانه با حالت وسط‌چین درج شوند و ویژگی طرح‌بندی (Layout) آنها بصورت In line with text انتخاب شود. شكل (1) نمونه‌ای از چنین تنظیمی است. چنانچه شكل یا جدولی در یك ستون جا نشد، می‌توان آن را بصورت تك ستونی رسم كرد، مشروط بر این كه شكل یا جدول در ابتدا یا انتهای صفحه و یا در انتهای مقاله درست قبل از بخش مراجع قرار گیرد. می­توان همه شكل­ها را در یك جا و قبل از مراجع نیز درج كرد.


شكل (1): فرایند توسعه در MDA [6]

5- فرمول‌ها و عبارات ریاضی

برای نوشتن فرمول‌ها و عبارات ریاضی بهتر است از ابزار Equation Editor استفاده شود. برای هر فرمول باید یك شماره در نظر گرفته شود. این شماره را در داخل یك جفت هلالین و بصورت راست‌چین قرار دهید. تمام متغیرها، پارامترها، و نمادهای یك عبارت ریاضی باید توضیح داده شوند. اگر قبل از نوشتن فرمول این كار انجام نشده است، باید بلافاصله پس از فرمول این توضیحات بیان شوند. مانند:

كه درآن چگالی تخمینی و X P تابع توزیع امکان است. اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعریف در ادامة متن زیاد است، از فهرست علایم در بخش ضمایم استفاده و یا بصورت فهرست در زیر رابطه تعریف شود.

برای نوشتن روابط ریاضی می­توان بدون بكارگیری ابزار Equation Editor، از بالانویسی[3]، زیر نویسی[4]، و نمادهای یونانی بهره گرفت. این روش بیشتر برای ارجاع به متغیرها در متن مناسب است. مثلاٌ ما تابع توزیع امكان را در متن توضیحی فرمول (1) با این شیوه نوشتیم. این روش موجب می­شود که فاصله سطرها به دلیل استفاده از ابزار فرمول‌نویسی زیاد نشود و تنظیمات صفحه بهم نریزد.

درصورتی که یک رابطه ریاضی طولانی بود و دریک سطر جا نشد، می­توان آن را در دو یا چند سطر نوشت. در این حالت باید سطرهای دوم به بعد با تورفتگی شروع شوند. همچنین می‌توان شماره آن را نیز در یك سطر مستقل نوشت. فرمول (2) را ببینید.


یك فرمول یا عبارت ریاضی حتماٌ باید بعد از ارجاع آن در متن ظاهر شود. الگوریتم‌های مقاله را نیز همانند عبارات ریاضی شماره‌گذاری كنید و به آنها ارجاع دهید.

6- نتیجه

در این مقاله، مشخصات یك مقاله قابل چاپ در مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران بیان شد. مهمترین مشخصات عبارتند از: ابعاد و حاشیه‌های صفحه، نحوه آماده كردن صفحه اول، بخشهای اصلی مقاله، نحوه شماره‌گذاری‌ها، شكل‌ها، جدول­ها، فرمول­ها، منابع، و بالاخره چگونگی نگارش متن مقاله.

نویسندگان محترم مقالات سعی كنند تمام موارد ذكر شده را دقیقاٌ رعایت كنند، و از همین سند بعنوان الگوی نگارش مقاله خود استفاده كنند.

سپاسگزاری

بخش سپاسگزاری در صورت نیاز بصورت كوتاه و در یك بند آماده شود. بخش سپاسگزاری دارای شماره نیست بنابراین عنوان این بخش را با سبك Heading 0 بنویسید. نویسندگان این مقاله از هم‌فكری اعضای هیئت تحریریه مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران كمال سپاسگزاری را دارند.

ضمایم

بخش ضمایم یك بخش اختیاری است و دارای شماره نیست. عنوان آن را با سبك Heading 0 بنویسید. موضوعات مرتبط با مقاله كه در یكی از گروه‌های زیر قرار گیرند، می‌توانند در بخش ضمایم آورده شوند.

·         اثبات ریاضی فرمول‌ها یا الگوریتم‌ها

·         داده‌ها و اطلاعات مربوط به مطالعه موردی

·         نتایج كار دیگر محققان و داده‌های مربوط به مقایسه آنها

·         سایر موضوعات مرتبط كه جزء بخشهای اصلی مقاله نباشند.

مراجع

[1]      نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه‌ای كه نقش نویسنده را دارد، عنوان كامل كتاب، نام خانوادگی، نام مترجمان با قید كلمه ترجمة، نام خانوادگی، نام ویراستار با قید كلمه ویراستة، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار.

[2]      نام خانوادگی، ، عنوان پایان‌نامه، درجه‌ای كه پایان‌نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، شماره صفحه‌ها، تاریخ انتشار.

[3]      نام خانوادگی، مجری، عنوان طرح پژوهشی، شماره قرارداد پژوهشی، نام كامل سفارش دهنده، محل انجام طرح، تاریخ انجام طرح.

[4]      نام خانوادگی، نویسندگان، "عنوان مقاله"، نام مجله یا كنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه‌ها، محل چاپ مجله یا برگزاری كنفرانس، تاریخ انتشار.

   [5]      Frankel, David S., Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing, OMG Press, Wiley Publishing, 2003.

   [6]      Sannella, M. J., Constraint Satisfaction and Debugging for Interactive User Interfaces, Ph.D. Thesis, University of Washington, Seattle, WA, 1994.

   [7]      Zachman, John A., "A Framework for Information Systems Architecture", IBM Systems Journal, Vol. 26, No. 3, 1987.

   [8]      Plamondon, R., Lorette, G., "Automatic Signature Verification and Writer Identification - The State of the Art", Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 107-131, 1989.

   [9]      Object Management Group. Unified Modeling Language: Superstructure, Version 2.0, ptc/03-07-06, July 2003, http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2003-08-02.

 

 

زیر‌نویس‌ها

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پیج رنک سایت mups.mihanblog.com/
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic