ایران مقاله
مقالات مربوط به ups مقالات رشته های فنی مهندسی پزشکی و سلامت
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه مطالب مفید در زمینه UPS ، برق والکترونیک و ومقالات فنی مهندسی تشکیل شده است

مدیر وبلاگ : MORTEZA KAZEMI
صفحات جانبی
نویسندگان

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1 ، رتبه علمی، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2، رتبه علمی ، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم1 ، رتبه علمی

 

1- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران

 آدرس پست الکترونیکی

2- دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران- ایران

 آدرس پست الکترونیکی

چكیده: در این مقاله، شیوه تهیه یك مقاله برای مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران تشریح می‌شود. روش قالب‌بندی مقاله، بخشهای مختلف آن، انواع قلم‌ها و اندازه آنها، به طور كامل مشخص شده است. نویسندگان محترم مقالات باید توجه داشته باشند، هیئت تحریریه مجله از پذیرش مقالاتی كه خارج از این چارچوب تهیه شده باشند، معذور است. چكیده مقاله باید در یك یا دو بند (پاراگراف) تهیه شود و حداكثر شامل 200 كلمه باشد. چكیده باید بطور صریح و شفاف موضوع پژوهش و نتایج آن را مطرح كند. در چكیده از ذكر جزییات كار، شكل‌ها، جدول­ها، فرمول‌ها، و مراجع‌ پرهیز شود.

واژه های كلیدی: حداكثر ده كلمه بعنوان كلمات كلیدی انتخاب شود. این كلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند.

 

تاریخ ارسال مقاله  : -/-/1387

تاریخ پذیرش مقاله    : -/-/1388

نام نویسنده­ی مسئول : دکتر گئورگ قره­پتیان

نشانی نویسنده­ی مسئول : ایران  تهران  خیابان حافظ  پلاک 424  دانشگاه صنعتی امیر کبیر  دانشکده­ی برق


1- مقدمه

این نوشتار روش آماده كردن مقالات مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران را نشان می‌دهد. برای نگارش مقاله از نرم‌افزار Microsoft Office Word 2002 یا نگارش‌های بعدی آن استفاده كنید. نكته مهمی كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه تمام سبك (Style) های مورد نیاز برای كلیه قسمت‌های مقاله در این سند تعریف شده‌اند و تنها لازم است سبك مناسب را برای هر بخش انتخاب كنید. برای تهیه مقاله به موارد زیر توجه كنید:

·  اندازه صفحات A4 و حاشیه‌های بالا، پایین، چپ، و راست هر صفحه به ترتیب برابر با 5/2، 5/2، 2، و 2 سانتی‌متر انتخاب شود.

·         تعداد صفحات مقاله می‌تواند حداكثر 8 صفحه باشد.

·  مقالات باید به صورت دو ستونی تهیه شود. عرض هر ستون برابر 2/8 سانتی‌متر و فاصله بین دو ستون 6/0 سانتی‌متر است.

·  اندازه و نوع قلم‌های پارسی مورد استفاده برای هر یك از بخشهای مقاله در جدول (1) آورده شده است. برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده كنید. اندازه قلم لاتین یك واحد كمتر از اندازه قلم پارسی در هر موقعیت است. برای اسامی متغیرها می‌توان از قلم كج (Italic) استفاده كرد.

·         تهیه و درج عنوان و چكیده مقاله به زبان انگلیسی ضروری است.

·  صفحه اول مقاله باید كاملاً مشابه صفحه اول این مقاله باشد. در صفحه اول از نوشتن سایر موارد خودداری كنید. همچنین تمام موارد صفحه اول باید در همان صفحه آماده و نوشته شوند.

·         از شماره‌گذاری صفحات و بكاربردن سرصفحه[1] و پاصفحه[2] خودداری كنید.

·         فراموش نكنید كه اطلاعات بخش مالكیت (Property) سند را بطور كامل پر كنید.

جدول (1): اندازه و نوع قلم‌ها

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

18

نازنین پررنگ

عنوان مقاله

12

نازنین

نام نویسندگان

14

نازنین پررنگ

عناوین بخشهای سطح 1

13

نازنین پررنگ

عناوین بخشهای سطح 2

12

نازنین پررنگ

عناوین بخشهای سطح 3

11

نازنین پررنگ

متن چكیده و كلمات كلیدی

10

نازنین

زیرنویس و آخرنویس

10

نازنین پررنگ

عناوین شكل‌ها و جدول­ها

9

نازنین

متن شكل‌ها و جدول­ها

11

نازنین

فرمول­ها

10

نازنین

مراجع

11

نازنین

متن مقاله

2- تقسیمات مقاله

هر مقاله باید شامل این بخشهای اصلی باشد: چكیده، كلمات كلیدی، مقدمه، مطالب اصلی، نتیجه، و مراجع. سایر بخشها مثل سپاسگزاری، ضمایم، و زیرنویس‌ها اختیاری است. این بخشها باید در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گیرند، بجز بخش زیر‌نویس‌ها كه پس از مراجع آورده می‌شود.

شماره‌گذاری بخشها از مقدمه شروع می‌شود. مقدمه دارای شماره 1 است. آخرین شماره نیز مربوط به بخش نتیجه است. سایر بخشهای قبل از مقدمه و پس از نتیجه، دارای شماره نیستند. هر بخش می‌تواند شامل چند زیربخش باشد. زیربخشها نیز دارای شماره هستند كه از 1 شروع می‌شود. هنگام شماره‌گذاری زیربخشها دقت كنید كه شماره بخش در سمت راست قرار گیرد. مثلاً برای شماره‌گذاری زیربخش 3 از بخش 2 بنویسید: 2-3. برای نوشتن عنوانِ یك بخش از سبك Heading 1، و اگر بخش دارای شماره نیست از سبك Heading 0 استفاده كنید. عنوان زیربخشها (سطح 2) با سبك Heading 2 نوشته شوند. برای سطح 3 نیز از سبك Heading 3 استفاده كنید. معمولاً نیازی به زیربخشهای سطوح بعدی وجود ندارد، با این حال اگر وجود داشت، آن زیربخشها را بدون شماره و تنها بصورت متن پررنگ بنویسید.

در هر بخش یا زیربخش یك یا چند بند (پاراگراف) وجود دارد. دقت شود كه جملات هر بند زنجیروار به هم مربوط باشند و یك موضوع را دنبال كنند. اولین بند هر بخش یا زیربخش بدون تورفتگی (Intend) است. برای نوشتن اولین بند، از سبك Text1 استفاده كنید. سایر بندها دارای تورفتگی به اندازه 5/0 سانتی‌متر است كه برای نوشتن آنها باید سبك Text را انتخاب كنید. سعی كنید از نوشتن بندهای طولانی پرهیز كنید. یك بند حداكثر می‌تواند 10 تا 15 سطر را از یك ستون، به خود اختصاص دهد.

2-1- ویژگی­های عنوان و نویسندگان مقاله

عنوان مقاله در عین كوتاهی باید تمام ویژگی‌های كار پژوهشی را نشان دهد. عنوان مقاله را در یك یا دو سطر و با سبك Title بنویسید. در صورتی كه عنوان مقاله شما دو سطری است، دقت كنید كه طول سطر دوم نباید بیشتر از طول سطر اول باشد. عنوان مقاله به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شود. برای نوشتن عنوان انگلیسی مقاله از سبك ENtitle استفاده كنید. عنوان انگلیسی مقاله در صفحه اول و پس از بخش كلمات كلیدی نوشته شود.

پس از عنوان مقاله باید نام نویسندگان مقاله نوشته شوند. در هنگام نوشتن نام نویسندگان از ذكر عناوینی مثل استاد، دكتر، مهندس، و ... خودداری كنید. برای نوشتن نام نویسندگان از سبك Author استفاده كنید. در صورت تمایل می‌توانید سِمت یا مرتبه علمی هر نویسنده را به شكل زیرنویس تهیه كنید. همچنین نام دانشگاه یا محل اشتغال نویسنده به همراه نشانی، تلفن تماس، و آدرس پست الكترونیكی می‌توانند ذكر شوند. نام نویسندگان به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شود. این كار را با سبك ENauthor انجام دهید.

2-2- ویژگی­های چكیده و كلمات كلیدی

چكیده مقاله باید بطور صریح موضوع و نتایج كار پژوهشی انجام شده را بیان كند. در چكیده تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود و در آن از ذكرجزییات كار، شكل‌ها، جدول­ها، فرمول­ها، و مراجع خودداری شود. چكیده را حداكثر در 200 كلمه و در یك یا دو بند (پاراگراف) تهیه كنید. عنوان چكیده باید با سبك Heading 0 نوشته شود. برای نوشتن متن چكیده از سبك Abstract استفاده كنید. در صورتی كه چكیده دارای بند دوم است، آن را با سبك Abstract2 بنویسید. چكیده مقاله به زبان انگلیسی نیز باید تهیه شود. برای نوشتن عنوان، بند اول، و بند دوم چكیده به زبان انگلیسی به ترتیب از سبك ENheading 0، ENabstract، و ENabstract2 استفاده كنید.

برای هر مقاله حداكثر 10 كلمه كلیدی انتخاب كنید، و آنها را با ویرگول از هم جدا كنید. این كلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را دسته‌بندی كنند. كلمات كلیدی را به ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنویسید؛ یعنی كلماتی كه مرتبط‌تر هستند، اول نوشته شوند. كلمات كلیدی به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شوند. برای نوشتن كلمات كلیدی از همان سبكهای بخش چكیده استفاده كنید. اگر از مختصر‌نویسی در چكیده یا كلمات كلیدی استفاده شده است، باید شكل كامل آن در داخل یك جفت هلالین (پرانتز) آورده شود.

2-3- ویژگی­های مقدمه

در بخش مقدمه ابتدا باید كلیات موضوع پژوهش عنوان شود. سپس تاریخچه‌ای از كارهای مشابه انجام شده به همراه ویژگیهای هر یك بیان شود. در ادامه مقدمه‌ای از تلاش انجام گرفته در مقاله برای حل كاستی‌های موجود ذكر شود.

مقدمه دارای شماره 1 است و از ابتدای صفحه دوم شروع می‌شود. برای نوشتن عنوانِ بخش مقدمه از سبك Heading 1 استفاده كنید.

2-4- ویژگی­های مطالب اصلی

پس از بخش مقدمه باید مطالب اصلی مقاله طی چند بخش نوشته شود. این بخشها باید شامل تعریف مفاهیم اولیه مورد نیاز، طرح مسأله، و راه‌حل پیشنهادی باشند. در نوشتن مطالب اصلی مقاله دقت شود كه تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جانبی مصون بماند. همچنین سعی شود مطالب اصلی مقاله بصورت سلسله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.

بخشهای مطالب اصلی مقاله از شماره 2 شروع می‌شوند. بخشهای بعدی نیز به ترتیب شماره­گذاری می‌شوند. برای نوشتن عنوان بخشهای اصلی از سبك Heading 1 استفاده كنید.

2-5- ویژگی­های نتیجه

در بخش نتیجه، نكات مهم انجام شده در كار بصورت خلاصه مرور و نتایج به دست آمده توضیح داده شوند. همچنین در این بخش باید سهم علمی مقاله (Contribution) بصورت واضح بیان شود. هرگز عین مطالب چكیده را در این بخش تكرار نكنید. نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند؛ ویا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد دهد. برای نوشتن عنوانِ بخش چكیده از سبك Heading 1 استفاده كنید.

2-6- ویژگی­های مراجع

بخش مراجع در انتهای مقاله قرار می‌گیرد و عنوان آن دارای شماره نیست. بهتر است در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسی و بعد مراجع انگلیسی را ذكر كنید. همچنین بهتر است ترتیب نوشتن مراجع نیز بر این اساس باشد: (1) كتابها، (2) پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، (3) مقالات مندرج در مجلات و كنفرانس‌های علمی معتبر، و (4) سایر مقالات و منابع اینترنتی. تمام مراجع حتماً باید در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.

عنوان بخشِ مراجع را با سبك Heading 0 بنویسید. برای نوشتن مراجع به زبان پارسی از سبك REF و برای مراجع به زبان انگلیسی از سبك EN_REF استفاده كنید. عنوان كتاب، پایان‌نامه، یا مقاله به زبان پارسی را بصورت پررنگ بنویسید. برای عناوین مراجع انگلیسی نیز از قلم كج (Italic) استفاده كنید. نحوه نوشتن مراجع در بخش مراجع این مقاله عنوان شده است.

برای ارجاع به یك مرجع تنها از شماره آن در داخل یك جفت قلاب استفاده كنید ]1[. مراجع انگلیسی را با شماره انگلیسی ارجاع دهید [6]. نیازی به ذكر كلمه «مرجع» نیست، مگر آن كه جمله با این عبارت شروع شود: «مرجع ]1[ ...». برای ارجاع به چند مرجع از ویرگول استفاده كنید ]2,1[. اگر تعداد مراجع زیاد است از خط تیره استفاده كنید ]5-1[. مراجعی كه در انتهای جمله می‌آیند قبل از نقطه قرار می‌گیرند.

3- قواعد نوشتاری

شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده­نویسی است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گویا و كوتاه استفاده شود و از نوشتن جملات تودرتو پرهیز شود. جداسازی اجزای مختلف یك جمله نیز نقش زیادی در فهم آسان آن دارد. ویرگول می­تواند اجزای یک جمله را در جایی که نیاز به مکث هست، ازهم جدا کند؛ حال آن که نقطه ویرگول برای جداسازی دوجمله که با هم ارتباط معنایی دارند، بکار می­رود. نقطه نیز برای جدا كردن جملات مورد استفاده قرار می­گیرد. درکاربرد هلالین (پرانتز) باید توجه شود که عبارت داخل آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده و درصورت حذف خللی به آن وارد نمی­شود. درمقابل، گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله بکار می­رود.

تا جای ممكن از بكار بردن كلماتی مثل «می­باشد»، «گردید»، و «بوده باشد» پرهیز شود. به جای آنها اغلب می‌توان از كلمات ساده و روان مثل «است» و «شد» استفاده كرد. بكارگیری كلمات دشوار و غیرمعمول تنها باعث پیچیده شدن جمله و دشوار شدن فهم آن می‌شود.

نشانه مفعول (حرف «را») باید بلافاصله پس از مفعول قرار گیرد. به این جمله دقت كنید: «این شكل تنظیمات لازم برای صفحه‌بندی را نشان می‌دهد». بهتر است این جمله را بصورت زیر بازنویسی كنیم: «این شكل تنظیمات لازم را برای صفحه‌بندی نشان می‌دهد».

برای كلمات فنی تا حد امكان از معادل‌های پارسی استفاده شود. بدون تردید كلمه «پردازش» زیباتر از «پروسس» است، و یا كلمه «ریزپردازنده» از «میكروپروسسور» مناسب‌تر است. در چنین مواقعی اگر احتمال می‌دهید خواننده با معادل پارسی آشنا نیست، از آخرنویس برای نوشتن معادل انگلیسی استفاده كنید. این كار را در اولین كاربرد معادل‌های پارسی انجام دهید.

تا حد امكان از كلمات انگلیسی در جملات استفاده نكنید. مثلاٌ بجای نوشتن Microsoft می­توانید بنویسید: «میكروسافت». اگر ناچار شدید در یك جمله از كلمات انگلیسی استفاده كنید، حتماً فاصله كافی بین آنها و كلمات پارسی را رعایت كنید.

3-1- علامت‌گذاری

برای خوانایی بهتر مقاله باید سعی شود تا حد امكان علامت­گذاری متن مقاله بدرستی انجام شود. دقت كنید تمام علامت‌هایی مثل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، و علامت سوال باید به كلمه قبل از خود چسبیده باشند، و از كلمه بعدی تنها به اندازه یك فضای خالی فاصله داشته باشند. علامت خط تیره باید به اندازه یك فضای خالی از كلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر این كه كلمه قبلی یا بعدی یك عدد باشد، كه در این صورت باید به آن بچسبد. بین كلماتی كه جدا هستند باید یك فضای خالی فاصله باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پیج رنک سایت mups.mihanblog.com/
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic